•   
 • Aanmelden

  Om je aan te melden als lid bij korfbalvereniging DWA/Argo, klik je op onderstaand icoontje. Er zal dan een mail geopend worden die je in kunt vullen voor de aanmelding.

  Aanmelden

  Toestemmingsverklaringfoto-film.docx

  Toestemmingsverklaringminderjarige.docx

 • Contributie

  Contributie

  Per Kwartaal (per 01-01-2015)

  • Kangoeroe Klup 10,00 euro
  • Pupillen 23,00 euro
  • Aspiranten 25,50 euro
  • Junioren 32,00 euro
  • Senioren 40,00 euro
  • Midweek 28,75 euro (vanaf 2018/2019)
 • Automatische incasso

  Voor het aanvragen van een automatische incasso voor de contributie download je onderstaand het machtigingsformulier. Deze kan je invullen en mailen naar contributie@dwa-argo.nl of overhandigen aan de penningmeester. 

  De contributie wordt geïnd aan het einde van elk kwartaal, dus eind maart, eind juni, eind september en eind december.

  Machtigingsformulier

 • Afmelden

  Om je af te melden als lid bij korfbalvereniging DWA/Argo, klik je op onderstaand icoontje. Er zal een mail geopend worden. Deze mail ontvangen wij graag vóór 15 juni of vóór 15 december. Ontvangen wij uw mail na 15 juni/15 december, dan bent u nog contributie verschuldigd voor het komende half jaar.

  Afmelden