•   
 • Aanmelden

  Om je aan te melden als lid bij korfbalvereniging DWA/Argo, klik je op onderstaande link aanmelden. Er opent dan een mail, die je kunt invullen. 

  Aanmelden

  Voor het akkoord geven voor het publiceren van foto's op de website of op de sociale media vragen wij om onderstaand document uit te printen, in te vullen en aan het bestuur en/of trainers te geven.

  Toestemmingsverklaringfoto-film.docx

  Toestemmingsverklaringminderjarige.docx

 • Contributie

  Per Kwartaal (per 01-01-2024) (Verhoging vastgesteld ALV 7 november 2023)

  • Kangoeroe Klup 17,50 euro
  • Pupillen 30,50 euro
  • Aspiranten 33,00 euro
  • Junioren 39,50 euro
  • Senioren 47,50 euro
  • Training- recreatenleden 27,50 euro
  • Overige leden (donateurs) contributie per jaar 25,00 euro
 • Automatische incasso

  Voor het aanvragen van een automatische incasso voor de contributie download je onderstaand het machtigingsformulier. Deze kan je invullen en mailen naar contributie@dwa-argo.nl of overhandigen aan de penningmeester. 

  De contributie wordt geïnd aan het einde van elk kwartaal, dus eind maart, eind juni, eind september en eind december.

  Machtigingsformulier

 • Afmelden

  Om je af te melden als lid bij korfbalvereniging DWA/Argo, klik je op onderstaande link afmelden. Er opent een mail. Deze mail ontvangen wij graag vóór 15 juni of vóór 15 december. Ontvangen wij uw mail na 15 juni/15 december, dan bent u nog contributie verschuldigd voor het komende half jaar.

  Afmelden